Előkészületben a fogyasztó és vállalkozók közötti szerződések hazai szabályozása

2013.11.15 | Szerző: Dr. Hajnal Zsolt

A Bizottság 2008-ban készült első javaslata szerint az irányelvnek olyan fogalmak egységes meghatározását kell tartalmaznia, mint a „fogyasztó” és „kereskedő”, valamint meg kell állapítania a teljes harmonizáció elvét. 186 A CRD javaslat meghatározta általános jelleggel azokat a lényegi információkat, amelyeket a kereskedő és a közvetítők kötelesek közölni valamennyi fogyasztói szerződés megkötése előtt. Külön fejezetben kívánta rendezni a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseket, konkrét tájékoztatási kötelezettségeket előírva, a fogyasztói elálláshoz való jogot egységes rendszerben szabályozva.

Küszöbön a fogyasztói jogok egységes hazai szabályozása

2013.07.15 | Szerző: Dr. Hajnal Zsolt

2008. október 8-án tehát az EU Bizottság „A fogyasztói jogokról szóló irányelv tervezete” című anyagát bocsátotta útnak (továbbiakban CRD javaslat), amely az európai szerződési jog formálásában is nagy szerepet játszott. Ez a dokumentum négy, korábban a fogyasztóvédelmi jog területén elfogadott fontos irányelv egyetlen horizontális hatályú jogforrásba történő egybedolgozását irányozta elő. A CRD javaslat az eddigi nehezen átlátható, minimum harmonizációra épülő irányelvi rendelkezéseket felváltva a szabályozás tárgyi hatályát kiterjesztette volna a termékek és szolgáltatások értékesítésére egyaránt , valamint előírásai vonatkoztak volna a hagyományos, üzletben történő értékesítésre, a távollevők között kötött és a fogyasztóval üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre egyaránt . A tagállami ellenállás miatt aztán szakítva a teljes jogharmonizációs célkitűzéssel, 2011 őszén végleges formájában fogadták el az irányelvet. Az irányelv által előírt szabályozás több oldalról is értékelhető.

Versenyhivatali eljárás indult a Telenor Magyarország Zrt-vel szemben

2012.05.29 | Szerző: GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-36/2012. ügyszámon eljárást indított a Telenor Magyarország Zrt-val szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

Összefoglaló a Felügyelet fogyasztóvédelmi célú, 2012. I. negyedéves hatósági tevékenységéről

2012.05.24 | Szerző: PSZAF

A 2012. I. negyedévében a Felügyelethez és az intézményekhez benyújtott fogyasztói beadványok alakulása, valamint a PSZÁF fogyasztóvédelmi hatósági eljárásainak tapasztalatai.

A PSZÁF elfogadta az OTP Magánnyugdíjpénztár intézkedéseit

2012.05.17 | Szerző: PSZÁF

A PSZÁF elfogadta az OTP Magánnyugdíjpénztár felügyeleti határozat teljesítéseként hozott intézkedéseit, amelyek révén a pénztár visszatéríti tagjainak a korábbi jogosulatlan költséglevonásokat. A jogvita lezárult, így a felek közösen kérték a bíróságtól a téma kapcsán indított közigazgatási per megszüntetését.

GONDOLJA VÉGIG HIGGADTAN HOGYAN RENDEZI INGATLAN-HIRDETÉSEIT!

2012.05.08 | Szerző: GVH

Az elmúlt napokban ismét jelentősebb számú megkeresés érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz a lenti témában, így az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket ezen a fórumon is.

Kiskorúak tisztességtelen befolyásolása reklámok által

2012.05.07 | Szerző: GVH

A Gazdasági Versenyhivatal párhuzamosan két eljárásában is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot állapított meg kiskorúaknak szóló tájékoztatások miatt, ezért két vállalkozásra összesen 2.000.000 Ft bírságot szabott ki.

Az EU-bíróság szerint ami egyszer tisztességtelen, az később is az

2012.04.27 | Szerző: NFH

Az Európai Unió Bírósága szerint egy érvénytelenített tisztességtelen szolgáltatói szerződéses feltételt későbbi szerződések esetén sem kell betartaniuk a fogyasztóknak. Amennyiben egy bíróság érvénytelenít egy adott szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen szerződéses feltételt, azt a szolgáltatóval ugyanilyen szerződést kötő további fogyasztóknak sem kell betartaniuk - mondta ki április 26-ai ítéletében az Európai Unió Bírósága.

A fogyasztóvédelmi törvény módosításáról

2012.03.26 | Szerző: NFH

A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a fogyasztóvédelemről szóló törvényt módosító javaslatát. A Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által jegyzett iromány általános indoklása szerint a fogyasztóvédelem dinamikusan fejlődik, és a nemzetgazdaság szinte valamennyi területét érintő jogterület szabályozásnak igazodnia kell a változások generálta szükséglethez.

Az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról

2012.03.21 | Szerző: NFH

Az EU Hivatalos Lapjának C50/2012-es számában megjelent az Európai Parlament (EP.) (2012/C 50E/01) számú állásfoglalása az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról. Az EP. felszólítja az európai intézményeket, hogy biztosítsák az internetes piacok lehető legnagyobb mértékű rugalmasságát a nagyobb vállalkozói kedv és növekedés lehetővé tétele érdekében az ágazatban; mivel az egységes digitális piacot csak akkor lehet megvalósítani, ha az egységes piacra vonatkozó lényeges jogszabályokat – többek között a szolgáltatásokról szóló irányelvet – az EU valamennyi tagállamában helyesen alkalmazzák; mivel alapvető fontosságú a jogbiztonság és átláthatóság biztosítása a jogrendezés folyamán, ha egy online kereskedő jogvédett anyagot tölt fel egy weboldalra.

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának munkaterve a 2012. évi tavaszi ülésszakra

2012.03.05 | Szerző: NFH

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága közzétette a Kormány 2012. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét. Ebben a félévben - többek között - sor kerül a fogyasztóvédelmi törvény módosításainak megvitatására, a turizmusról és vendéglátásról szóló törvényjavaslat kidolgozására, a termékek piacfelügyeletének egységes szabályozásáról szóló törvényjavaslat vitájára, de szó lesz még a Malév járatainak leállításával kapcsolatos fogyasztói panaszok kezeléséről és a kártalanítással kapcsolatos tapasztalatokról is.

Jól végződött: Szemfüles hatóságok – póruljárt árubemutatók!

2012.05.29 | Szerző: NFH

Aki mer, az nyer! – tartja a szólás. Hát még ha valaki nem is próbálkozik és mégis megtalálja a szerencse! Ez történt az egyik Komárom-Esztergom megyei kis faluval is, amikor annak elkötelezett jegyzője meglepődve tapasztalta postaládáikba bedobott szórólapokról, hogy a település nyert egy Uniós-pályázaton. A fantasztikus lehetőség, - hogy ennek révén a falu lakói részt vehetnek egy Európában már több éve elterjedt egészség-megőrző programon- felkeltette érdeklődését és gyanúját is, így felvette a kapcsolatot a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőséggel, egy közös ellenőrzés kezdeményezésére.

Megjelent a PSZÁF 2012. évi első Kockázati jelentése

2012.05.25 | Szerző: PSZÁF

Az európai gazdasági és pénzügyi környezetet továbbra is az a kihívás határozza meg, amelyet a bankrendszer stabilitásának, az államháztartási hiányok kezelésének és a gazdasági növekedés felgyorsításának együttes biztosítása jelent. Az ezekkel kapcsolatos feszültségek a 2012 elején tapasztalt kismértékű, átmeneti enyhülést követően az utóbbi hetekben ismét felerősödtek....

Amit a tojás jelöléséről tudni kell

2012.05.22 | Szerző: NÉBIH

Az étkezési tojásokat és csomagolásukat – Uniós és hazai jogszabályok előírásai alapján – a termelés helyén vagy a csomagoló központban kötelező jelölni. A tojásokat „A ”és „B” minőségi osztályokba sorolják, a kereskedelemben azonban csak „A” minőségű termékekkel találkozhatnak a fogyasztók.

Kérdezz-felelek a primőr zöldségek, gyümölcsök élelmiszerbiztonsági vonatkozásairól

2012.05.09 | Szerző: NÉBIH

Apáink-nagyapáink idejében az első, fóliasátorban, üvegházban termett zöldségekre használtuk a primőr fogalmát. Mivel ma már csaknem egész évben kapható friss zöldség, ez a fogalom szinte érvényét vesztette. Jelen tájékoztató anyagunkban a zöldségek, gyümölcsök egyes élelmiszerbiztonsági kérdéseivel foglalkozunk.

A GVH első közérdekű keresete

2012.05.07 | Szerző: GVH

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletet hozott a www.ingatlandepo.com, www.ingatlanbazar.com és www.ingatlanbazar.net internetes oldalakat üzemeltető vállalkozások általános szerződési feltételeivel kapcsolatban előterjesztett közérdekű keresettel indított perben.

A reklámtevékenység fogyasztóvédelmi aspektusai - információs anyag kis- és középvállalkozások részére

2012.05.04 | Szerző: NFH

A reklámok mindennapi életünk részei, a gazdasági életet már el sem lehet képzelni nélkülük. A hirdetések alapvető funkciója az informálás, de befolyásoló szerepet is ellátnak, hatással vannak a fogyasztói döntésekre. A vállalkozások számára a reklám abból a szempontból is fontos, hogy kihatással van a gazdasági versenyre, hiszen a cél a konkurencia vevőkörének megszerzése.

Megjelent a Fogyasztóvédelmi Tükör legújabb száma

2012.03.29 | Szerző: NFH

Megjelent a fogyasztóvédelmi hatóság szakmai lapjának, a Fogyasztóvédelmi Tükörnek idei első száma. A lapban megtalálható többek közt a fogyasztóvédelmi politikához kapcsolódó feladatterv 2014-ig, a hatóság 2011-es tevékenységének az értékelése, a Fogyasztóbarát Vállalkozás embléma pályázatának útjára indítása, az aktív időskor európai évének bemutatása, valamint az örök téma: a termékbemutatók.

A fogyasztóknak az utazásszervező fizetésképtelenségéből származó kockázatoktól való védelme akkor is alkalmazandó, amikor a fizetésképtelenség az utazásszervező csalárd magat

2012.03.22 | Szerző: NFH

Az utazásszervező azon kötelezettsége, hogy kellő biztosítékra vonatkozó igazolást nyújtson annak biztosítása érdekében, hogy fizetésképtelenség esetén a befizetett összeget visszatérítse és a fogyasztót hazaszállítsa, a fizetésképtelenség okától függetlenül fennáll.

A bankja módosíthatja-e egyoldalúan a szerződését?

2012.03.07 | Szerző: GVH

Az általános polgári jogi szabályok szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Ha jogszabály kivételt nem tesz, a szerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.

cimer

A honlap működése a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.

KEFEE logo