Bemutatkozás

A Kereskedelmi Sajtóügynökség Kft. 2004. márciusától negyedévenként új, tudományos szakmai folyóiratot indított, „FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMLE” címmel. A kiadvány három esztendei szüneteltetés után 2009. márciusától újra megjelenik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének ítélt támogatásának keretében, negyedévente.

A folyóirat napjainkban is fontos feladata a hazai és a nemzetközi, elsősorban az európai fogyasztóvédelem filozófiájának, stratégiai kérdéseinek közkinccsé tétele; módszertanának, konkrét tapasztalatainak elemzése – összhangban a fogyasztói magatartás és az életmód változásával. Mindezekkel szeretnénk megismertetni a hazai jogalkalmazókat, hatósági és civil fogyasztóvédőket, a közigazgatás, a társhatóságok, az oktatási, kutatási intézmények, az érdekképviseletek, kamarák, a gyártó, a kereskedelmi és szolgáltató cégek, a politikai, gazdasági, társadalmi szervezetek, a társhatóságok, a tudományos műhelyek szakembereit, vezetőit. Mindazokat a döntéshozókat, akik érdekeltek a honi fogyasztóvédelem minőségének további javításában.

Az Egyesületről

Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a fogyasztóvédelem akkor a legeredményesebb, ha abban a fogyasztók maguk is aktív részvételt tanúsítanak. A helyzetéből adódóan gyenge és gyakran kiszolgáltatott fogyasztó a civil szervezeteken keresztül nagyobb sikerrel képes fellépni és érdekeit érvényesíteni a gazdaság erősebb pozíciójú szereplőivel szemben.

Mindezektől indíttatva alakítottuk meg a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületét (FOME), amelynek Fővárosi Bíróság általi nyilvántartásba vétele 2003. márciusában emelkedett jogerőre, ezt követően kezdhette meg az Egyesület működését.

Tevékenységi terület, prioritások

Az Egyesület célja: a fogyasztók érdekeinek védelme, a fogyasztóvédelem hatékony működésének elősegítése. A FOME tevékenységi körében ezért gondoskodik a fogyasztói érdekek feltárásáról, képviseletéről és védelméről, hatékony tájékoztatásról és oktatásról.

Egyesületünk ellátja a klasszikus fogyasztóvédelmi területeken is érdekvédelmi és feltáró tevékenységét, de a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fogyasztóvédelemre is specializálódott.

Az Egyesület tevékenységét három stratégiailag meghatározott prioritás mentén látja el. Ez a három terület a tájékoztatás és tanácsadás, valamint az oktatás.

Fogyasztó és Jog Program

Az Egyesület a Fogyasztó és Jog elnevezés alatt kívánja a jövőben tudományos, kutatási és publicisztikai tevékenységét folytatni, mintegy keretet adva az egyetemekkel, kutatóműhelyekkel, jogalkalmazásért és jogalkotásért felelős szervezetekkel való együttműködésnek. A Fogyasztó és Jog c. program szerepe egyrészt, hogy összefogja az egyesület jelenleg is futó oktatási és kutatási tevékenységét, valamint új impulzusokat adjon a felsőoktatási intézményeken már meglévő vagy beindítás előtt álló fogyasztóvédelmi képzésekhez.

Az egyesület célja, hogy egy rendszeresen megrendezendő fórum kezdő lépéseként hidat biztosítson a jogalkotás a jogalkalmazás és az alkalmazott kutatások között. Célunk továbbá az, hogy a kutatóműhelyeken fellelhető szellemi potenciál felkutatásával, azokat megpróbálja becsatlakoztatni a jogalkotás és jogalkalmazás folyamataiba, méghozzá a jogalkotási folyamat azon időszakában, amikor még a jogalkotó nem az idő sürgetésében kell, hogy koncepciót alkosson (és amikor már esély sincs a meglévő kutatási eredmények hasznosítására és problémák megválaszolására), hanem mindezt megelőző szakaszban.

Mindezek érdekében az Egyesület a programon belül az alábbi tevékenységek ellátását tervezi:

Dr. Hajnal Zsolt
elnök

A Kereskedelmi Sajtóügynökség Kft.

A cég a rendszerváltást követően 1991. decemberében 13 alapító részvételével alakult. Az alapító okirat szerint a társaság tevékenységi köre: napilap, időszaki lap, könyv, hangfelvétel kiadás, hirdetés- és utazásszervezés, piac- és közvélemény-kutatás, üzletviteli tanácsadás, máshová nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme, egyéb gépkölcsönzés, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.

Az elmúlt két évtizedben módosult a kft. tagjainak száma, szakmai összetétele, vagyona, és folyamatosan kialakult fő tevékenységi köre. Kezdetben a hazai kereskedelmi szaksajtó teljes körű kiadása (szerkesztés, nyomdai előállítás, terjesztés) jelentette a fő profilt. Egy évtizeddel ezelőtt a kiadó tevékenységében meghatározóvá vált a honi fogyasztóvédelem ügyét szolgáló időszaki szakmai és tudományos médiumok („Fogyasztóvédelem”, Fogyasztóvédelmi Szemle”) továbbá számos más, fogyasztóvédelmi témájú ismeretgyarapító kiadványok, tájékoztató prospektusok alkalmankénti megjelentetése, ami napjainkban is a Kereskedelmi Sajtóügynökség Kft. fő tevékenysége.

A „Fogyasztóvédelem” c. szaklap jelenleg minden páros hónapban, a „Fogyasztóvédelmi Szemle” c. szakfolyóirat negyedévenként jut el az Olvasókhoz.

Szabályzat a cikkek formai követelményeiről

A Fogyasztóvédelmi Szemle folyóiratba leadásra kerülõ tanulmányokkal kapcsolatos tudnivalók és követelmények

A Fogyasztóvédelmi Szemle folyóiratban megjelentetni tervezett tanulmányokkal szemben támasztott formai követelmények:

cimer

A honlap működése a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.

KEFEE logo